Ambe Tu Hai Jagdambe Kali aarti lyrics in hindi | अम्बे तू है जगदम्बे काली

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali aarti lyrics in Hindi | Ambe Tu Hai Jagdambe Kali Jai Durge Khappar wali aarti lyrics

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali full aarti


Ambe Tu Hai Jagdambe Kali,Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali,Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Tere Jagat ke Bhakt Jano Par Mata Bhid Padi Hai Bhari, Bhid Padi Hai Bhari

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari
Karke Singh Sawari

Tere Jagat ke Bhakt Jano Par Mata Bhid Padi Hai Bhari, Bhid Padi Hai Bhari

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari
Karke Singh Sawari

Sou Sou Singho Se Bhi Balshali, He Dus Bhujao Wali

Dushton Ko Pal Mein Tu Sangharti, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Maa Bete Ka Hai Is Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata
Bada Hi Nirmal Nata

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata
Na Mata Suni Kumata

Maa Bete Ka Hai Is Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata
Bada Hi Nirmal Nata

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata
Mata Suni Kumata

Sab Par Karuna Darshaney Wali, Amrut Barsaney Wali

Dukhiyon Ke Dukhde Nivarti, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona
Na Chaandi Na Sona

Hum To Mangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona
Ek Chotasa Kona

Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona
Na Chaandi Na Sona

Hum To Mangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona
Ek Chotasa Kona

Sab Ki Bigdi Banane Wali, Laaj Bachane Wali

Satiyo Ke Sat Ko Sanvarti,O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Tere Jagat ke Bhakt Jano Par Mata Bhid Padi Hai Bhari, Bhid Padi Hai Bhari

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari
Karke Singh Sawari

Tere Jagat ke Bhakt Jano Par Mata Bhid Padi Hai Bhari, Bhid Padi Hai Bhari

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari
Karke Singh Sawari

Sou Sou Singho Se Bhi Balshali, He Dus Bhujao Wali

Dushton Ko Pal Mein Tu Sangharti, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Maa Bete Ka Hai Is Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata
Bada Hi Nirmal Nata

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata
Na Mata Suni Kumata

Maa Bete Ka Hai Is Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata
Bada Hi Nirmal Nata

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata
Na Mata Suni Kumata

Sab Par Karuna Darshaney Wali, Amrut Barsaney Wali

Dukhiyon Ke Dukhde Nivarti, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona
Na Chaandi Na Sona

Hum To Mangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona
Ek Chotasa Kona

Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona
Na Chaandi Na Sona

Hum To Mangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona
Ek Chotasa Kona

Sab Ki Bigdi Banane Wali, Laaj Bachane Wali

Satiyo Ke Sat Ko Sanvarti,O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali,Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali,Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Tere Jagat ke Bhakt Jano Par Mata Bhid Padi Hai Bhari, Bhid Padi Hai Bhari

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari
Karke Singh Sawari

Tere Jagat ke Bhakt Jano Par Mata Bhid Padi Hai Bhari, Bhid Padi Hai Bhari

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari
Karke Singh Sawari

Sou Sou Singho Se Bhi Balshali, He Dus Bhujao Wali

Dushton Ko Pal Mein Tu Sangharti, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Maa Bete Ka Hai Is Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata
Bada Hi Nirmal Nata

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata
Mata Suni Kumata

Maa Bete Ka Hai Is Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata
Bada Hi Nirmal Nata

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata
Mata Suni Kumata

Sab Par Karuna Darshaney Wali, Amrut Barsaney Wali

Dukhiyon Ke Dukhde Nivarti, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona
Na Chaandi Na Sona

Hum To Mangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona
Ek Chotasa Kona

Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona
Na Chaandi Na Sona

Hum To Mangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona
Ek Chotasa Kona

Sab Ki Bigdi Banane Wali, Laaj Bachane Wali

Satiyo Ke Sat Ko Sanvarti,O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali,Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali,Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Tere Jagat ke Bhakt Jano Par Mata Bhid Padi Hai Bhari, Bhid Padi Hai Bhari

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari
Karke Singh Sawari

Tere Jagat ke Bhakt Jano Par Mata Bhid Padi Hai Bhari, Bhid Padi Hai Bhari

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari
Karke Singh Sawari

Sou Sou Singho Se Bhi Balshali, He Dus Bhujao Wali

Dushton Ko Pal Mein Tu Sangharti, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Maa Bete Ka Hai Is Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata
Bada Hi Nirmal Nata

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata
Na Mata Suni Kumata

Maa Bete Ka Hai Is Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata
Bada Hi Nirmal Nata

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata
Na Mata Suni Kumata

Sab Par Karuna Darshaney Wali, Amrut Barsaney Wali

Dukhiyon Ke Dukhde Nivarti, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona
Na Chaandi Na Sona

Hum To Mangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona
Ek Chotasa Kona

Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona
Na Chaandi Na Sona

Hum To Mangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona
Ek Chotasa Kona

Sab Ki Bigdi Banane Wali, Laaj Bachane Wali

Satiyo Ke Sat Ko Sanvarti,O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali,Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali,Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Tere Jagat ke Bhakt Jano Par Mata Bhid Padi Hai Bhari, Bhid Padi Hai Bhari

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari
Karke Singh Sawari

Tere Jagat ke Bhakt Jano Par Mata Bhid Padi Hai Bhari, Bhid Padi Hai Bhari

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari
Karke Singh Sawari

Sou Sou Singho Se Bhi Balshali, He Dus Bhujao Wali

Dushton Ko Pal Mein Tu Sangharti, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Maa Bete Ka Hai Is Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata
Bada Hi Nirmal Nata

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata
Na Mata Suni Kumata

Maa Bete Ka Hai Is Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata
Bada Hi Nirmal Nata

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata
Mata Suni Kumata

Sab Par Karuna Darshaney Wali, Amrut Barsaney Wali

Dukhiyon Ke Dukhde Nivarti, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona
Na Chaandi Na Sona

Hum To Mangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona
Ek Chotasa Kona

Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona
Na Chaandi Na Sona

Hum To Mangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona
Ek Chotasa Kona

Sab Ki Bigdi Banane Wali, Laaj Bachane Wali

Satiyo Ke Sat Ko Sanvarti,O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali,Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali,Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Tere Jagat ke Bhakt Jano Par Mata Bhid Padi Hai Bhari, Bhid Padi Hai Bhari

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari
Karke Singh Sawari

Tere Jagat ke Bhakt Jano Par Mata Bhid Padi Hai Bhari, Bhid Padi Hai Bhari

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari
Karke Singh Sawari

Sou Sou Singho Se Bhi Balshali, He Dus Bhujao Wali

Dushton Ko Pal Mein Tu Sangharti, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Maa Bete Ka Hai Is Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata
Bada Hi Nirmal Nata

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata
Na Mata Suni Kumata

Maa Bete Ka Hai Is Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata
Bada Hi Nirmal Nata

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata
Mata Suni Kumata

Sab Par Karuna Darshaney Wali, Amrut Barsaney Wali

Dukhiyon Ke Dukhde Nivarti, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona
Na Chaandi Na Sona

Hum To Mangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona
Ek Chotasa Kona

Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona
Na Chaandi Na Sona

Hum To Mangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona
Ek Chotasa Kona

Sab Ki Bigdi Banane Wali, Laaj Bachane Wali

Satiyo Ke Sat Ko Sanvarti,O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali,Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya Hum Sab Utarey Teri Aarti

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali,Jai Durge Khappar Wali

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali in hindi , Ambe Tu Hai Jagdambe Kali gana,  Ambe Tu Hai Jagdambe Kali full aarti


Also, read 


Post a Comment

0 Comments